2012. október 16., kedd

KivételesenErről a kivételességről töprengenék kicsit még, mert egészen jól felfűzhető Barnabás Maximus gondolatmenetére néhány össztársadalmi demencia, például a demokrácia alapszabály-hármasának középső eleme, az egyenlőség "szövegkörnyezete". Maga az egyenlőség mint társadalomépítő igény természetesen nemes követelmény, de van olyan vélekedés, miszerint mára az egyik legbetegítőbb modern rabszolgatartó élettechnikává vált. Kezdjük ezzel a tetszetős, de alapjában hamis gondolatmenettel.

Imádjuk a kivételest, és nemcsak akkor, ha teljesítmény - és ez teljesen normális dolog. De itt a kivételből csinálunk szabályt, mikor kijelentjük, hogy mindenki lehet kivétel, hogy számtalan módon elénk tárt esélyek tág horizontja felé lebegünk mindannyian. Hiszen a kiválasztódás bármilyen elitbe - a kivétellé válás társadalmilag elismert gesztusa - jellegénél fogva nem vonatkozhat mindenkire, és tömegével gyártja a sorsával elégedetlen veszteseket, akik szembesültek vele: nem nyílik számukra tér. A lehetőség ott áll mindenki előtt, csak élni kell vele - kár, hogy nem sikerülhet, neked, nekem nem sikerül élni ezzel a lehetőséggel, veszítünk az életképességi derbin, s ez a veszteség-érzet korrumpál. Nem vagyunk egyenlők - ebben az értelemben nem. Elvették tőlünk a szolga méltóságát azzal a hazug gesztussal, hogy urakká lehetünk. Ez az illúzió keseríti bennünk hiábavaló lázadásokká a rabszolga beletörődését. És elvették a helyet, aminek határait ismerjük. Ebben a lehetőségektől határtalan horizontban elveszik a feladat, amire rendeltettünk, elbizonytalanodik sok "ez lehetek" közt az "ez vagyok" önismereti bizonyossága.

Miért hamis ez a gondolatmenet? Mert valójában tényleg egyikünk se kivétel. Titkon mindannyian sértettek vagyunk: nem kezel értékünkön a többi. Mindaz a nemes, szép és jó, ami áradhatna belőlünk, ha megkapnánk a lehetőséget belénk fulladva mérgez, mint a magamagát folytogató mocsarak bűzvize. Holott éppen hogy nincs bennünk efféle elnyomott nemes, szép, jó. Csak az van bennünk, ami kijön. Miért gondolom így? A legnagyobb megdöbbenéssel vettem észre: a kivétel, aki "egyenlőbb a többinél", szintén sértett. Szintén elégedetlen. Beteg dolog, de minden neki tulajdonított kivételesség ellenére pontosan úgy működik, mint a többi. Monomániás, akárcsak a vesztesek - ha értelemmel nem éri fel a maga sértettségét, hát megéli a csömörben, ha feléri, akkor is a kivételessége elismerés-drogját hajszolja csömörig. Tényleg nincs kivétel - itt mindenki válogatás nélkül kivételként tekint magára. Én is, hát persze. És nem mentség, hogy ezt tanultam, hogy csak ezt.

Nincs meg bennünk, avagy elhomályosult az "ez vagyok"? Szerintem elhomályosítjuk magunkban, pont azért, mert riasztóan kisszerű a lehetőségek tág horizontjához mérve. Kicsit ilyen lehet megérezni az univerzum felfoghatatlan méreteit, és benne a mikroszkópparányi önmagunkat. Egyszerűen nagyobb apparátust épít bennünk e kisszerűségnél önmagunk (és a másik) tudata. Vagy maradjunk az ismert terminológiáknál? Az angyal mindenkinek megjelenik - az őrangyal megszólít. De ugyanígy az őr-dög is megszólít, és az angyal kizökkenés-kori kíméletlen tükréhez képest számtalan mentséget talál. Például azt, hogy be vagyunk csapva, hogy társadalmilag megvezetnek, hogy rabszolgák vagyunk, a szabadság béklyózott illúziójában. És mámorral ajándékoz, ami valójában csömör, mannával, ami valójában méreg, vagy épp aszkézissel, ami valójában a legdurvább kicsapongás.

Milyen jó lenne, ha másra háríthatnám a felelősséget! Az ördög a hibás! Ki kell űzni! (De előtte még elmegyek és elszívok egy cigit.)


kommentek:

  • 1.  Kállay Kotász Zoltán 
Meg kell tanulnunk vágyakoznunk az után, ami a miénk - olvasom Pilinszkynél, aztán néhány sorral lejjebb: ahogy a gyermek, úgy csodálkozni néha rá a megszokottra is.

Mindenki a maga szintjén nyomorult - mert a "nyomor" nem a Központi Statisztikai Hivatal számításai alapján meghatározott elégtelen életszínvonal címkéje, hanem a beteljesíthetetlen emberi vágyak lerázhatatlan béklyója. Hiába kiváltságok, hatalom vagy pénz, az általuk teremtett látszólag széles lehetőségek tárháza, ha a lehetőségek birtokosa nem a lehetséges-lehetőségeit látja, hanem a lehetetlenbe veti előre horgonyát. Ha a lélek távoli horgony körül táboroz, a jelenben nyomorult nincstelennek, hontalannak érzi magát.

Mi történik, ha valaki sziszifuszi munkával mégis eléri a lehetetlennek tűnő célt? Nincs beteljesülés, nincs öröm, a lélek képtelen már az orgazmusra, mert megkeseredett és megsértődött. Amit elért, azt ajándékba kellett volna kapnia a sorstól. Ajándékokra vágyunk és kitüntetésre és kivételezésre – annak a visszaigazolására, amit az önmagába zárt egó felülírhatatlan – bár legtöbbször vállalhatatlan és kimondhatatlan – igazságnak él meg, annak, hogy ő a világ közepe.

Kultúra, személyiség és stílus finom keveréke, egyénre szabott szövete, hogy ki milyen módon igyekszik éreztetni a környezetével a belső használatú igazságát, világ-közepiségét, milyen rögeszmét vagy monomániát savanyít magára. Sértődöttség és savanyúság ezeknek a rögeszméknek, többnyire, a veleje, de nem elegáns, ha ez kiérződik, ezért aztán púderezni és sminkelni kell. Egyre erőteljesebben és vastagabban. (A maszkot már mindenki látja, csak az nem, aki viseli.)
  • 2.  shizoo
    2011. 06. 12. 11:59
"Beteljesítetlen vágyak lerázhatatlan béklyója" - és a kivétel-érzet: igen, mindaz, amivel nem nézünk szembe, ha magunk vagyunk. Valóban külön kellene választani azt, amit az ember magában hordoz, mint sérelmet, és azt, amit a többi puszta léte pakol bele. Bár szerintem választhatatlan, hiszen épp a másik puszta léte kérdőjelezi elsőképp az önmagunkról alkotott - ha hízelgő, ha nem - kép "hitelét".

A "bánásmódot" a többiektől várjuk. Képzelt királyságaink alattvalói ők, valós nyomorúságérzeteink viszonypontjai is ők, ha mindez belevegyül is abba az elbizonytalanodásba, amit a hordozott önképhez képest folyvást kisszerű "megvalósulások" keltenek bennünk.

Ráadásul ma valóban a "rákívánó kor" reklámözönében, vágykeltő mechanizmusok pergőtüzében kell vágy-válogatnia mindenkinek. Szinte el se dönthető már, mi az enyém, mi a remekbe szabottan belém manipulált. Ma előregyártott rögeszmék, sorozatban fröccsöntött maszkok tömegét próbálhatjuk fel gátlás és következmény nélkül - még abban is elbizonytalanodva, mennyi ebből a "belső használatú igazság" savanyította saját variáció.
  • 3.  L.
    2011. 12. 22. 21:43
Chimendexbe az egészet!!!!!
  • 4.  shizoo 
Tömd bele nyugodtan!
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése