2012. október 16., kedd

Emlékeztetőül - 180 oldal 1. A mű a forma megcsúfolásával kezd. „de, amit most mindjárt az elején hangsúlyozni szeretnék”, hogy a „regény” kifejezés alkalmazása e műre elhamarkodott, óvatlan gesztus. 
 2. Az alaptétel az, hogy a pácban mindenki benne van. Ebből az következik, hogy kívülállás – azaz kivétel – nincs. A kívülről-nézet pozíciója - az olvasó „hatalom-gesztusa”, amivel az olvasmányhoz (az élete bármelyik „befogadásához”) közelít - nem létezik.
 3. A „mindenkin” belül viszont nincs differencia. Nem tudjuk ki beszél és kinek. Ki az ügyvivő? Kicsoda Bormester Mihály? Ezen a ponton feleslegesen feltett kérdés, ugyanúgy mit ez: ki az olvasó?
 4. Vajon tudja-e az ember, hogy kicsoda? Ha nem tudja, nem kötelessége-e megkeresnie önmagát?
 5. Ha megérkezik a dilemma – ha létem látványa szétcsúszván teret ad a kérdésnek: „kicsoda vagyok?” -, megérkezhet az angyal. Csak ekkor hallom, máskor eltakarja zakatoló „önmagam”: az automatizmusok és fantazmák „énnek” tekintett elegye.
 6. Aki elbizonytalanodik magában – akihez szólhat az angyal – az végre kifelé tekint. Feltárul előtte az emberi tulajdonságok Noé-bárkája, a tulajdonság- és sorskatalógus. Az olvasót tehát el kell bizonytalanítani.
 7. Mégpedig elrajzolt figurákkal, aki gúnyt űznek a társadalmi érintkezés szabályaiból. Minden figura merő kapcsolatéhség és zajos magány, szocio-skandallum. Egymást megszólítani képtelen „odakozmásodások”: illúziókban létező, egymást remekül, de önmagukat soha nem „látó” alakok fogadják az önmagát keresőt.
 8. Az vagyok, ahonnan jöttem? Honnan jöttem? Az „egyszer s mindenkorra tisztázott” származásból? (Van egy pozíció, ahonnan nézve mindannyian „kitett gyerekek” vagyunk. És mindannyian a saját legendánkból, a saját fantazmánkból akarunk jönni.)
 9. Lehet legendát hazudni – a művészet igazabb, mint a valóság? –, de úgyis rögeszme lesz belőle. Igazat viszont nem lehet „hazudni”. A „van” nem „található ki” – a művészet a valóság hű tükre? - mert mindannyiunk rögeszméiből alakul.
 10. A rögeszmékből alakuló „van” viszont sémákat követ. A történetek ismétlődnek, a típusok, az „odakozmásodások” reakciója idő-független. Az első elkülönülés a páclében a „kozmásoké” (szereplőktől a mesélőkön át az olvasóig, kritikusig, stb.): a „ki vagyok” és a „kinek képzelem magam”. (Persze mindez „valaki más” fantazmájában, amiről én – ki ez az „én”? – mesélek most nektek.)
 11. Kinek van szüksége fantazmákra? A rögeszme kivesz a valóságomból. Ezáltal kivételnek érzem magam. A „kozmások” közös gondolat-ismérve: a világ és én két külön dolog vagyunk. El nem ismert, keserű kivételességek (vagyunk).
 12. Ez szakrilégium! A cselekedet önmagában hordozza a büntetését: aki magára kivételként tekint (magát kivonja) az kivételes bánásmódban is részesül (ki is vonódik). Kivétel nincs! (a világ „külön kerül” mondja Pilinszky)
 13. A „Mélységes mélység”, az ítéleté, amikor a teremtő képzelet rögeszmét épít, és a rögeszme „megvalósul”. Amikor a hazugság zsákmánya lesz a lélek – mert tilos a hazugságból igazat csinálni.
 14. A hazugságból csinált „igazság” így hangzik: a többiek, a körülmények, a „mindenség” áldozata vagyok.
 15. Ha a „mindenség” áldozatának érzem magam, le szeretném tenni a mindenséget – ki akarom vonni magam belőle, a biztonságos rögeszmébe. Pedig a rögeszmét kell letenni: a „kozmát”, és magunkra venni a „világot”.
 16. Ami egyet jelent azzal: magunkra kell vennünk önmagunk. És nem mint rögeszmét, ahogy a nemhős hős teszi: azonosítva magát egy ideával az áldozatság által. Hiszen önmaga áldozata. Mint mindannyian.
 17. Az ügyvivő elmesélte történetben a mesélő „műveli a talajt”, amibe magát magnak vetheti. A legenda (a rögeszme) csaknem megalapozott.

Itt tartunk. Innen folytatom.

2 megjegyzés:

 1. részletek egy levelezésből:

  "Két megjegyzésem van:

  - A 10. pontban írod, hogy a rögeszmék sémákat követnek, a történetek ismétlődnek. Nem vagyok teljesen képben, újra el kellene olvasnom odáig a könyvet, ahol "tartunk", de szerintem ez a sematikusság akkor válik majd teljesen nyilvánvalóvá, amikor a nemhős hős kijön a börtönből, és (ha jól emlékszem) Hoppy elmeséli neki, hogy milyen "változások" történtek közben a külvilágban. Semmilyenek.

  - A 15-16. pontban említett áldozati szerep (egyértelmű) felvétele és mintha később lenne, amikor B. V. megházasodik, csengőfrásza van, és a Tépelődéseket írja."

  s a válasz:

  "Flórián elbeszéléséből, a kitett gyerek meséjéből (Pataj és Bormester Virgil "sorsazonosságából") következik a sémakövetés, az ismétlődés felismerése. És a változások csak egy jóval későbbi fázisban: Márkus túlnan-nézetében lesznek semmilyenek - a következő fázis a szereplők (és az olvasók) számára a Változás maga, gondolj a mászolygást új szintre emelő, "vezeklő" Hoppyra, meg a "vándorló" rögeszmékre :)

  Az áldozati szerep felvételének kezdete, amikor Virgil "Mihály arkangyalnak" érzi magát a börtönbe kerülésekor. Hiszen ezáltal a közösség "fekete báránya" lesz. Kiteljesedése viszont valóban a Nő (főképpen Lala) képbe kerülésével jön el, amikor a körülmények, a "mindenség", a közösség helyett a "te" (a rámutatható másik) áldozatává válnak a hősök."

  VálaszTörlés
 2. Ezen a ponton kötelességemnek érzem figyelmeztetni Shizoo urat, hogy az "Itt tartunk" megjegyzésének a többesszáma helytelen. A pácban, mondhatnám a "pácoltságában" ő itt tart, de. Kéretik mások pácának hőfokával, süllyedési szintjével és tannin-tartalmával nem egy kalap alá venni a saját illuminációját.

  A felismerések (vagy felismertetések?) ütemezése, a mártogatás az elbeszélő részéről következetes stratégia, a tételt többször leírja, körbejárja, levetkőzteti, megszellőzteti, aztán a függönybeszélgetésekben esetleg oda is löki "kitárgyalásra", de hogy, példánál maradva, a kozmák sémakövetése kinek mikor, hol esik le (hol lehet először felismerni, gyanakodni rá, illetve hol lenne "kötelező" visszavonhatatlanul leesnie) nem meghatározható.

  Én tehát még csak gyanakszom, rossz előérzeteim vannak, de nem tudok semmi biztosat, és a hosszú könyvpihentetésben többé-kevésbé visszanyert olvasói öntudatom és kívülállóságom pállott és sérülékeny érzetével várom Virgil úr szabadulását!

  VálaszTörlés